uskutočnené podujatia

7. 7. Grand prix Slovákia sporting 200

Velká cena Slovenska v parkúrovej streľbe 200 terčov !
Prvý deň . Panoónia cup - 100 terčov.  

Partneri