Prebudenie parkúru

 
Charakter súťaže:
 
Súťaž jednotlivcov len kategória otvorená 
 
Popis disciplíny :
 
CS v rozsahu 100 terčov. Strieľa sa na 2 strelištiach  ( 2 krát ) podľa pravidiel FITASC. Poloha zbrane pred výstrelom je ľubovoľná, v okamihu výstrelu však musí byť zbraň zalícená. Farba terčov oranžová a čierna. Typ terčov – klasik, midi, mini, kačica a zajac.
 
Časový rozpis :   Nedeľa  4. marca 2018
  8.00  -   8.50 h.                          Úhrada štartovného
               9.00 h.                          Otvorenie súťaže
               9.15 h.                          Začiatok súťažnej streľby
15.15 h.                          Predpokladané ukončenie súťaže (pri počte 60 strelcov), vyhlásenie výsledkov, odovzdanie medailí a cien.
 
Vklady :
 
Vklad vopred prihláseného účastníka           37,- €  včítane zaručeného obeda
Vklad vopred neprihláseného účastníka        37,- €  obed nezaručený
 

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov:

 
Pri určení víťaza a poradia v kategóriách na 1., 2. a 3. mieste sa rozhodne v rozstrele systémom KO. Pri určení poradia na 4. a ďalších miestach bude rozhodovať vyšší počet zásahov na určenom strelišti a to od najviac po najmenej obtiažne - poradie určí usporiadateľ.
 
Ceny:  
 
Strelci s umiestnení na prvých piatich miestach dostanú medailu a vecné ceny.
 
Všeobecné ustanovenia:
 
  1. Na súťaž je výhodné a možné sa vopred ( do 3. marca 2018 do 12,00 h. včítane)   prihlásiť na: www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia
  2. V prípade ak nebude prihlásených 03. 03. 2018 aspoň 24 strelcov, súťaž sa neuskutoční.
 
 
 
 
 
 
 
Organizačný výbor  strelecký areál HUBERT Trnovec nad Váhom
Parkúrové strieľanie 100 terčov

Partneri