Medzinárodné M SPK v poľovníckej kombinácii

Poľovnícka kombinácia 100 + 40

Partneri