KBS Šaľa

Automatický trap - položky po 15 terčov. 
Len pre členov klubu a pozvaných hostí !

Partneri