Grand prix Slovákia sporting 200

Velká cena Slovenska v parkúrovej streľbe 7 - 8. júla 2018 - 200 terčov !

Partneri