pripravované podujatia

28. 4. OPK Šaľa - výcvik kandidátov

Strelecký výcvik uchádzačov o poľovný lístok ! 

5. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

6. 5. Súkromná akcia - MUDr. Vidan

Len pre pozvaných hostí !

8. 5. OPK Šaľa -

B - 50; OS - 40; M - 400

12. 5. Majstrovstvá SPK - poľovnícka kombinácia

MajstrovstváSPK v poľovníckej kombinácii 100 + 40

19. 5. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

26. 5. X - shot klub Kolárovo

Rezervované pre členov klubu !

2. 6. Lukostrelba

3D lukostrelba podľa IAAF o pohár predsedu OPK Šaľa

3. 6. Pohár SPK - compak sporting 100

Compak spúorting 100 terčov !

9. 6. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

16. 6. OPK Šaľa poľovnícky deň

Akcia pre poľovníkov a milovníkov prírody !

23. 6. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

24. 6. Lukostrelba

Južná päťka 3D  lukostreľba  

7. 7. Grand prix Slovákia sporting 200

Velká cena Slovenska v parkúrovej streľbe 7 - 8. júla 2018 - 200 terčov ! Prvý súťažný deň Panónia cup 100 terčov !

11. 8. Lukostreľba

Lukostrelecký skeet 

25. 8. Putovný pohár Predsedu OPK Šaľa - XIV. ročník

Poľovný parkúr na 100 terčov o pohár predsedu OPK Šaľa !

9. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

Memorial  Beloviča ! Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

22. 9. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

22. 9. Lukostreľba

West Cup 

29. 9. Majstrovstvá SPK v Compak sportingu 100

Compak sporting 100 terčov, pohár SPK a súčasne M SPK !

30. 9. Medzinárodné M SPK v poľovníckej kombinácii

Poľovnícka kombinácia 100 + 40

6. 10. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov. Len pre členov klubu  a ich hostí !

uskutočnené podujatia

21. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

15. 4. SPK poľovnícka kombinácia- nomin. pretek

Nominačný pretek v poľovníckej kombinácii  - 500 bodov.

7. 4. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

24. 3. Klub brokových strelcov Šaľa

Automatický trap, položky po 15 terčov.
Len pre členov klubu  a ich hostí !

10. 3. Pohár SPK CS-100

Compak sporting 100 terčov

4. 3. Prebudenie parkúru

 
Charakter súťaže:
 
Súťaž jednotlivcov len kategória otvorená 
 
Popis disciplíny :
 
CS v rozsahu 100 terčov. Strieľa sa na 2 strelištiach  ( 2 krát ) podľa pravidiel FITASC. Poloha zbrane pred výstrelom je ľubovoľná, v okamihu výstrelu však musí byť zbraň zalícená. Farba terčov oranžová a čierna. Typ terčov – klasik, midi, mini, kačica a zajac.
 
Časový rozpis :   Nedeľa  4. marca 2018
  8.00  -   8.50 h.                          Úhrada štartovného
               9.00 h.                          Otvorenie súťaže
               9.15 h.                          Začiatok súťažnej streľby
15.15 h.                          Predpokladané ukončenie súťaže (pri počte 60 strelcov), vyhlásenie výsledkov, odovzdanie medailí a cien.
 
Vklady :
 
Vklad vopred prihláseného účastníka           37,- €  včítane zaručeného obeda
Vklad vopred neprihláseného účastníka        37,- €  obed nezaručený
 

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov:

 
Pri určení víťaza a poradia v kategóriách na 1., 2. a 3. mieste sa rozhodne v rozstrele systémom KO. Pri určení poradia na 4. a ďalších miestach bude rozhodovať vyšší počet zásahov na určenom strelišti a to od najviac po najmenej obtiažne - poradie určí usporiadateľ.
 
Ceny:  
 
Strelci s umiestnení na prvých piatich miestach dostanú medailu a vecné ceny.
 
Všeobecné ustanovenia:
 
  1. Na súťaž je výhodné a možné sa vopred ( do 3. marca 2018 do 12,00 h. včítane)   prihlásiť na: www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia
  2. V prípade ak nebude prihlásených 03. 03. 2018 aspoň 24 strelcov, súťaž sa neuskutoční.
 
 
 
 
 
 
 
Organizačný výbor  strelecký areál HUBERT Trnovec nad Váhom
Parkúrové strieľanie 100 terčov

Partneri